Εδώδιμες Ίνες

Οι Εδώδιμες ίνες, το μέρος του φυτικού υλικού που δεν διαλύονται από το πεπτικό μας σύστημα, αποτελούνται από τύπους τις διαλυτές και τις αδιάλυτες ίνες. Και στις δυο περιπτώσεις, ο οργανισμός μας αποκομίζει πολλά οφέλη καταναλώνοντάς τες.

Share