Οι Εδώδιμες ίνες, το μέρος του φυτικού υλικού που δεν διαλύονται από το πεπτικό μας σύστημα, αποτελούνται από τύπους τις διαλυτές και τις αδιάλυτες ίνες. Και στις δυο περιπτώσεις, ο οργανισμός μας αποκομίζει πολλά οφέλη καταναλώνοντάς τες.

Share